Αρχιερατική Περιφέρεια Ανδρούσης-Ιεροί Ναοί

Αγ. Κωνσταντίνος και Ελένη Ανδρούσης

Αγ. Νικόλαος ο Νέος Αγριλιάς

Κοίμησις Θεοτόκου Αμφιθέας

Αγ. Κωνσταντίνος και Ελένη Αριστοδημείου

Αγ. Κυριακή Βασιλάδας

Αγ. Γεώργιος Δραΐνας

Αγ. Βασίλειος Ελληνοεκκλησιάς

Κοίμησις Θεοτόκου Εύας

Αγ. Αικατερίνη Καλαμαρά

Αγ. Ιωάννης Πρόδρομος Καλοβρύσεως

Αγ. Τριάς Καλογερορράχεως

Αγ. Παρασκευή Κλήματος

Κοίμησις Θεοτόκου Κορομηλέας

Αγ. Νικόλαος ο Νέος Κουκουράχεως

Αγ. Γεώργιος Λαμπαίνης

Αγ. Δημήτριος Μαγγανιακού

Παμμέγιστοι Ταξιάρχαι Νεοχωρίου Εύας

Αγ. Δημήτριος Πολυλόφου

Αγ. Γεώργιος Τριόδου

Αγ. Νικόλαος Τρικόρφου