Επισκοπή Κορώνης

Η Επισκοπή Κορώνης ιδρύθηκε κατά την Αποστολική εποχή με έδρα την Κορώνη και μέχρι τον 8ο αιώνα υπαγόταν στην Μητρόπολη Κορίνθου. Στη συνέχεια ήταν στη δικαιοδοσία πότε της Μητροπόλεως Πατρών και πότε της Μητροπόλεως Μονεμβασίας. Τελευταίος Επίσκοπος Κορώνης διετέλεσε ο Εθνομάρτυρας Γρηγόριος Σταματέλου Μπίστης (1808-1821), τον οποίο οι Τούρκοι τη νύχτα της 25ης προς την 26η Μαρτίου 1821 "εκρεούργησαν και τον νεκρόν του κατεκρήμνισαν ασπαίροντα έτι από των επάλξεων του Φρουρίου εις το μέσον των πολιορκούντων αυτούς ελληνικών στρατευμάτων". Το 1833 η Επισκοπή συγχωνεύθηκε στην ιδρυθείσα Επισκοπή Μεσσήνης.