Επισκοπή Μεσσήνης

Η Επισκοπή Μεσσήνης ιδρύθηκε στα τέλη του 3ου ή αρχές του 4ου μ.Χ. αιώνα με έδρα την Αρχαία Μεσσήνη και ο Επισκοπικός της κατάλογος φτάνει το 14ο αιώνα. Υπαγόνταν δε στην Μητρόπολη Κορίνθου. Επανεμφανίστηκε πάλι το 1833 και σύμφωνα με το Β. Διάταγμα "Περί διορισμού του προσωπικού των Επισκοπών του Βασιλείου", ο τότε Ανδρούσης Ιωσήφ διορίστηκε Επίσκοπος Μεσσήνης με έδρα το Νησί (Μεσσήνη) και παρέμεινε Επίσκοπος μέχρι την κατάργησή της.