Μητρόπολις Μονεμβασιάς και Καλαμάτας

Η Καλαμάτα ενώθηκε με τη Μητρόπολη Μονεμβασίας το έτος 1632 επί της τρίτης Πατριαρχείας Κυρίλλου Α΄ του Λουκάρεως (1632-1633) και βάσει του εκδοθέντος Σιγιλλίου πήρε τον τίτλο "Μη­τρό­πολις Μονεμβασίας και Καλαμάτας", τον οποίον τίτλο και διατήρησε μέχρι το 1821.


Πρώτος Μητροπολίτης από το 1632 ήταν ο Νεόφυτος Καράκαλλος (1626-1649) και τελευταίος Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Καλαμάτας, ο Εθνομάρτυρας Χρύσανθος Παγώνης (1801-1821), καταγόμενος από τη Μαντίνεια της Αβίας και τελειώνοντας μαρτυρικά τη ζωή του στις φυλακές της Τριπόλεως το 1821.

Η ιστορική αυτή Μητρόπολις καταργήθηκε το 1833.