ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 2013

Ι. Μ. Μεσσηνίας 2013

Μέ τίς εὐχές καί εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κκ. Χρυσοστόμου ξεκινᾶ καί φέτος τήν λειτουργία της ἡ ἐκκλησιαστική κατασκήνωση «Ἁγία Αἰκατερίνη».

Ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι καί φέτος ἡ κατασκήνωση θά φιλοξενήσει παιδιά ἀπό τήν ἐπικράτεια τῆς δικαιοδοσίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, ὁ ἀριθμός τῶν ὁποίων περίπου θά εἶναι 60 σέ κάθε περίοδο.

Θά πραγματοποιηθοῦν τρεῖς κατασκηνωτικές περίοδοι καί θά συμμετέχουν κορίτσια καί ἀγόρια δημοτικοῦ καί γυμνασίου καθῶς καί κορίτσια Λυκείου. Οἱ κατασκηνωτικές περίοδοι θά ἔχουν ὡς ἐξῆς:

Κατασκηνωτική περίοδος κοριτσιῶν δημοτικοῦ (ἀπό παιδιά πού τελείωσαν τήν γ΄ τάξη ἕως καί παιδιά πού τελέιωσαν τήν στ΄ τάξη) μέ διάρκεια ἀπό 26 Ἰουνίου ἕως 6 Ἰουλίου 2013.

Κατασκηνωτική περίοδος κοριτσιῶν γυμνασίου – λυκείου (ἀπό παιδιά πού τελείωσαν τήν α΄ γυμνασίου ἕως καί παιδιά πού τελέιωσαν τήν γ΄ λυκείου)μέ διάρκεια ἀπό 8 Ἰουλίου ἕως 18 Ἰουλίου 2013.

Κατασκηνωτική περίοδος ἀγοριῶν (ἀπό παιδιά πού τελείωσαν τήν γ΄ τάξη δημοτικοῦ ἕως καί παιδιά πού τελέιωσαν τήν γ΄ τάξη γυμνασίου)μέ διάρκεια ἀπό 22 Ἰουλίου ἕως 4 Αὐγούστου 2013.

Ἡ κατασκήνωση εἶναι μία εὐκαιρία νά ζήσουμε στή φύση καί νά χαροῦμε τίς ὀμορφιές της, νά ξεκουραστοῦν τά παιδιά καί νά εὐχαριστηθοῦν τό παιχνίδι, δέν παύει ὅμως νά εἶναι καί μία πνευματική εὐκαιρία γιά αὐτά.

Βάζοντας στόχο νά «μορφωθεῖ Χριστός» στίς ψυχές τῶν παιδιῶν καί ἀναλαμβάνοντας τήν εὐθύνη πρῶτα καί κύρια ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, στόν ὁποῖο ἀνήκουν τά παιδιά, ἀλλά καί ἐνώπιον τῆς πατρίδας, ἡ ὁποία γιά νά συνεχίσει τήν ἔνδοξη πορεία της χρειάζεται καθαρές διάνοιες καί ψυχές, ἀλλά ἀκόμη καί τήν εὐθύνη ἀπέναντι στήν Ἱερά Μητρόπολη ὅπου ὁ Μητροπολίτης μας καί τόσοι ἄνθρωποι ὑποβάλλονται σέ μύριους κόπους καί ἔξοδα καί περιμένουν πολλά ἀπό αὐτά τά παιδιά, ὅλα τά στελέχη τῆς κατασκήνωσης αἰσθάνονται τήν θέση τους μέσα στήν κατασκήνωση ὡς ὑπόθεση σοβαρή.

Μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ, γιά πρώτη φορά φέτος στίς 19 Μαΐου 2013, τῆς Συνάξεως τῶν ἐν Μεσσηνίᾳ Ἁγίων ἡ κατασκήνωση θά εἶναι ἀφιερωμένη σέ αὐτούς. Ἔτσι λοιπόν τό γενικό σύνθημα θά εἶναι

«ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ»

Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; (Ρωμ. η΄35)

καί κάθε ὁμάδα θά ἔχει ἀπό ἕναν Ἅγιο γιά προστάτη της καί γιά ὄνομά της μία χαρακτηριστική του ἀρετή. Ἐμπνευσμένο ἀπό τούς ἐν Μεσσηνίᾳ Ἁγίους θά εἶναι καί ὅλο τό κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

Τό πρόγραμμα τῆς κατασκήνωσης θά περιλαμβάνει εὐκαιρίες γιά πνευματικές βιωματικές ἐμπειρίες, γιά παιχνίδι, γιά ἐγκυκλοπαιδικές γνώσεις, γιά κοινωνικοποίηση. Γι’ αὐτό στό πρόγραμμα ὑπάρχουν:

Ὁ κυριακάτικος ἐκκλησιασμός, ἡ προσευχή καθημερινᾶ πρωί καί βράδυ, τά ἁγιογραφικά ἀναγνώσματα μετά τήν πρωινή προσευχή, πού θά δίνουν τήν δυνατότητα γιά ἐμπειρία τῆς Ὀρθόδοξης λατρεῖας καί πίστης.

Οἱ κοινές συναντήσεις στήν τραπεζαρία γιά τό φαγητό πού θά μαθαίνουν τά παιδιά τήν κοινή ζωή, τόν σεβασμό καί τό νά μοιράζονται. Ἀκόμη οἱ ὁμαδικές ἐργασίες στόν εὐπρεπισμό τῶν κοινόχρηστων χώρων τά μαθαίνει να προσφέρουν στό κοινό καλό τό κάθε ἕνα ὅσο μπορεῖ.

Τά ἐγκυκλοπαιδικά θέματα πού θά τά κάνουν μετόχους τῆς ἐπιστήμης. Θά ἀναλυθοῦν ἀπό εἰδικούς ἐπιστήμονες θέματα ὅπως ἡ διατροφή, ἡ ἀνακύκλωση, οἱ ἠλεκτρονικοί ὑπολογιστές καί τό διαδίκτυο, τό σύμπαν καί ἡ μαγειρική.

Τό ἀπογευματινό κατασκηνωτικό παιχνίδι πού θά εἶναι καθημερινή χαρά. Ἐπίσης θά ὑπάρχει ἡ δυνατότητα τό κάθε παιδί νά παίζει ἀτομικά καί ἐπιτραπέζια παιχνίδια καί νά διαβάζει βιβλία ἀπό τήν βιβλιοθήκη τῆς κατασκήνωσης στίς ἐλεύθερες ὧρες. Ἀκόμη στίς ὧρες αὐτές θά διοργανόνονται ἀτομικά καί ὁμαδικά πρωταθλήματα ὅπως πίνγκ-πόνγκ, μπάσκετ, βόλεϋ, μπάντμιτον καί ἄλλα.

Ἡ ψυχαγωγία πού θά διοργανώνεται μετά τό βραδινό φαγητό θά περιέχει διάφορα μικρά κωμικά δρώμενα ἀλλά καί ταινία δίνοντας ἕναν εὔθυμο τόνο στό κλείσιμο τῆς ἡμέρας.

Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός ἀς περιβάλλει, προστατεύει, φωτίζει καί ἐμπνέει ὅλους μας.

ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ !!!