Διαβάστε την εγκύκλιο σχετικά με τις Βουλευτικές εκλογές

Προς

  1. Πανοσιολ. Ιεροκήρυκας
  2. Πανοσιολ. Καθηγουμένους και Οσιωτ. Καθηγουμένας
  3. Πανοσιολ. Και Αιδεσιμολ. Εφημερίους της καθ᾿ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως
Πανοσιολογιώτατε, Αιδεσιμώτατοι, Οσιώταται,

Όπως ήδη τυγχάνει γνωστόν, την 4ην Οκτωβρίου θα διεξαχθούν Εκλογαί, διά την ανάδειξιν των Βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Παγία θέσις της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος είναι η μη ανάμειξις εις τα των εκλογών ιδία, κατά την προ αυτών διαδικασίαν.

Όθεν, εφιστώμεν την προσοχήν υμών, ίνα κατά την ήδη αρξαμένην προεκλογικήν περίοδον απόσχητε πάσης δημοσίας, ιδιαι­τέ­ρως δε, από του άμβωνος αναφοράς ή και εις κατ' ιδίαν συναντήσεις, αφορώσας συνεννοήσεις ή υποδείξεις προσώπων υποψη­φίων Βουλευτών, προς αποφυγήν παρεξηγήσεων καί αντιδράσεων, ου μην αλλά και διχασμού του χριστεπωνύμου πληρώματος.

Εν εναντία περιπτώσει θα επιβληθούν κανονικαί κυρώσεις.

Μετ' ευχών
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ