Διαβάστε την εγκύκλιο σχετικά με τις εγγραφές στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Προς τους Αιδεσιμωτάτους Εφημερίους της ΚαλαμάταςΑιδεσιμώτατοι,


Όπως είναι γνωστόν, εις την Ιεράν μας Μητρόπολιν λειτουργεί Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, όπου αφιλοκερδώς Καθηγηταί διδάσκουν όσους επιθυμούν να μάθουν τα της Εκκλησιαστικής Μουσικής Παραδόσεώς μας, το Εκκλησιαστικόν Τυπικόν και την Τέχνην της Ψαλτικής. Η δε φοίτησις εις αυτήν, είναι εντελώς δωρεάν.

Διά της παρούσης Εγκυκλίου Ημών γνωρίζομεν, ότι ήρχισαν οι εγγραφές εις την ως άνω Σχολήν ήδη από τας 17 Οκτω­βρίου ε.ε., και θα διαρκέσουν έως τις 2 Νοεμβρίου ε.ε., και πραγματο­ποιούνται κάθε Δευτέραν και Τετάρτην από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα, εις το Κέντρον Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, έναντι του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού της Υπαπαντής του Χριστου Καλαμάτας, εις τον 2ον όρορφον.

Παρακαλούμεν δε, όπως ενημερώσητε άπαντας τους χριστιανούς της Ενορίας σας διά την λειτουργίαν της ανωτέρω Σχολής καί προτρέψητε αυτούς, όπως προσέλθουν και συμμετάσχουν εις τα μαθήματα εκμάθησης της Βυζαντινής μας Μουσικής Τέχνης και Παραδόσεως, αλλά όποιος επιθυμεί καί τξς Εὐρωπαϊκής Μουσικής.