ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΡΑΝΟΥ ΑΓΑΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

+ Ο ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΠΟΙΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 74 / 2012
Πρός
Τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα
τῆς ἐν Μεσσηνίᾳ Ἐκκλησίας,

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Τόν τελευταῖο καιρό βιώνουμε όλοι τίς συνέπειες τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως πού ταλαιπωρεῖ τήν χώρα μας καί τήν παγκόσμια κοινότητα. Δυσοίωνες εἰδήσεις καί ἀπέλπιδες προβλέψεις μᾶς κατακλύζουν καθημερινά, ἀλλά τό χειρότερο εἶναι ὅτι ὅλοι μας, λίγο ἤ πολύ βιώνουμε, τίς ἐλλείψεις καί τίς στερήσεις πού προκαλεῖ ἡ οἰκονομική κρίση στήν καθημερινότητά μας.
Οἱ καιροί εἶναι δύσκολοι. Ὅλοι ὑφιστάμεθα τίς ἄσχημες συνέπειες, ἐνῷ τόν τελευταῖο καιρό ἴσως σκεφτόμαστε πιό ἔντονα τίς ξεχασμένες ἀξίες τῆς οἰκονομίας καί τῆς ἀποταμίευσης. Φοβόμαστε κάτι χειρότερο; Ἴσως.
Ὑπάρχουν ὅμως ἀδελφοί μας πού ζοῦν σήμερα αὐτό τό χειρότερο πού φοβόμαστε ἐμεῖς για το αὔριο. Ὑπάρχουν ἀδελφοί μας πού γονάτισαν οἰκονομικά καί ψυχικά ἀπό τήν κρίση, πού στεροῦνται τά ἀναγκαῖα γιά τήν συντήρησή τους, πού ἀδυνατοῦν νά μεγαλώσουν τά παιδιά τους. Ὑπάρχουν γέροντες καί γερόντισσες πού τώρα στά τέλη τοῦ ἐπιγείου βίου τους στεροῦνται ἀκόμη καί τά φάρμακά τους. Ὑπάρχουν μικρά παιδιά πού καταδικάζονται στήν στέρηση τῆς παιδείας καί τῆς μόρφωσης, λόγῳ τῆς ἀπόλυσης τῶν γονέων τους. Κι ἄν ὅλα αὐτά ὑπῆρχαν ἀνέκαθεν, στίς μέρες μας πληθαίνουν καί γίνονται ἀκόμη πιό ἐπώδυνα.
Ἡ Ἐκκλησία μας γίνεται καθημερινά δέκτης τῶν προβλημάτων ὅλων αὐτῶν τῶν ἀναξιοπαθούντων ἀδελφῶν μας καί προσπαθεῖ μέ κάθε τρόπο νά τούς ἀνακουφίσει . Μέσα σ" αὐτά τά πλαίσια θά πραγματοποιήσει καί φέτος τόν ἐτήσιο Ἔρανο Ἀγάπης γι' αὐτό καί σᾶς παρακαλῶ θερμά νά συνδράμετε ὅλοι. Κανείς νά μήν κλείσει τήν πόρτα στίς κυρίες πού θά διατρέξουν καί φέτος στούς δρόμους τῶν ἐνοριῶν μας γιά νά διακονήσουν τόν ἀνθρώπινο πόνο.
Ὅλοι μας ἔχουμε ἀνάγκη. Ὅλοι ἴσως στερούμεθα κί ὅμως ὁ Κύριος ἐπήνεσε τό δίλεπτο ἀπό τό ὑστέρημα τῆς πτωχῆς χήρας. Τώρα στήν περίοδο τῆς κρίσεως γίνεται ἀκόμη πιό ἐπιτακτική ἡ ἀνάγκη νά βοηθήσουμε καί νά συμπαρασταθοῦμε στούς ἐνδεεῖς ἀδελφούς μας. Ὃλοι μποροῦμε να δώσουμε λίγα ἀπό τά λίγα πού ἔχουμε.
Κανείς ἄς μήν ἀρνηθεῖ νά γίνει συμμέτοχος καί βοηθός τῆς Ἐκκλησίας στό δύσκολο ἔργο της γιατί ἡ ἐπιτυχία του στηρίζεται στή δική σας συμπαράσταση, στή βοήθεια καί τή συνδρομή τοῦ καθένα ἀπό μᾶς. Πέρυσι ἀπό τόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης καί τά λοιπά ἔσοδα συγκεντρώσαμε τό ποσό τῶν 131.617,51 € πού διατέθηκε ἀπό τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο καί τά Ἐνοριακά Φιλόπτωχα Ταμεῖα γιά τίς ἀνάγκες τῶν ἀστέγων, ἀπόρων, ἀσθενῶν, φυλακισμένων καί ἄλλων ἀναξιοπαθούντων ἀδελφῶν μας , καθώς καί ὑπέρ τοῦ Δημοτικοῦ Παντοπωλείου τοῦ Δήμου Καλαμάτας.
Φέτος οἱ ἀνάγκες εἶναι πολύ περισσότερες. Ἄς συμβάλουμε ὅλοι καί νά εἴμαστε σίγουροι ὅτι ὁ Κύριος μας πού ἔρχεται καί φέτος νά γεννηθεῖ φτωχικά στό Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ θά εὐλογήσει τήν προσπάθειά μας καί θά δεχτεῖ τήν προσφορά μας ὡς προσευχή γιά τήν ὑπέρβαση τῆς κρίσεως καί τῶν δυσάρεστων συνεπειῶν της πού ταλανίζουν ὅλους μας.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ