ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

exe_2010_12_7.pdf [109.68 KBytes]

Αγαπητοί μου Χριστιανοί,

Αν θέλουμε να δώσουμε μια σωστή απάντηση στο ερώτημα, "Τι είναι η Εκκλησία", θα λέγαμε την μία και μοναδική λέξη, ΑΓΑΠΗ. Κοινωνία αγάπης είναι η Εκκλησία. Αυτός είναι ο προσδιορισμός της.

Και δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά αφού η Κεφαλή του Σώματος της Εκκλησίας είναι ο ίδιος ο Χριστός, "ο εν σπηλαίω γεννηθείς και εν φάτνη ανακλιθείς",& ο Σταυρωθείς και ο Αναστάς Κύριος.