Χριστουγεννιάτικη Ποιμαντορική Εγκύκλιος

exe_2010_12_20.pdf [439.37 KBytes]

Aγαπητά μου παιδιά,

Σήμερα πού η Aλήθεια χάνει την επικαιρότητά της και οι Aξίες δεν θεωρούνται πλέον ως κάτι δεδομένο,

Σήμερα που αντιπαλότητα τείνει νά μεταβληθε/ σέ 3κφραση φονικο μίσους καί απάνθρωπης συμπεριφοράς