Συνεντεύξεις

Ἡ συμβολή τοῦ Νικολάου Νησιώτη στήν Οἰκουμενική Κίνηση – Ὁ ὀρθόδοξος «ἱεραπόστολος» τοῦ Οἰκουμενικοῦ Διαλόγου

Εἰσήγηση στό Β΄ Συνέδριο, μέ γενικό τίτλο: «Θεολογικές Προσωπογραφίες» καί μέ εἰδική ἀναφορά στό πρόσωπο καί τό ἔργο τοῦ Νίκου Νησιώτη (Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου-Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, Μελισσάτικα, 6 Ἀπριλίου 2013)