Τό ἐκκλησιαστικό φρόνημα στή θεωρία καί στήν σύγχρονη ποιμαντική πράξη