Ιερά Μονή Βελανιδιάς

Βορειοδυτικά και σε απόσταση πέντε χιλιομέτρων από την Καλαμάτα ευρίσκεται το ιστορικό Μοναστήρι της Βελανιδιάς. Αρχικό κτίσμα περί το τέλος του 17ου αιώνα, οφείλει την ονομασία του σε μια αιωνόβια και "υψίκομον" βελανιδιά (δρύ), η οποία όμως "πρόρριζα απεσπάσθη" από το μεγάλο σεισμό του 1884.


Πληροφορίες για το μοναστήρι αυτό αντλούμε από Πατριαρχικό Σιγίλλιο του 1727, πού το ονομάζει "ιερόν και σεβάσμιον μοναστήριον πατριαρχικόν σταυροπηγιακόν, εἰς όνομα σεμνυνόμενον της υπεραγίας ημών Θεοτόκου της κυρίας Χρυσοπηγής κατά την τοποθεσίαν Βελανιδείαν". Ο Ναός δηλ. το Καθολικό της μονής αναφέ­ρεται ότι ανηγέρθη το 1679 και είναι αφιερωμένος στη Ζωοδόχο Πηγή.

Στη Βελανιδιά εκοινοβίασε ο πρωτεργάτης του μεγάλου Αγώνα του 1821 Αρχιμ. Γρηγόριος Δικαίος Φλέσσας ή Παπαφλέσσας, ο οποίος επικεφαλής τμήματος αγωνιστών και ξεκινώντας απ' αυτή, μπήκε στην Καλαμάτα, όπου μαζί με άλλους αρχηγούς και επαναστατημένους Έλληνες ελευθέρωσαν την πόλη, χωρίς να γίνει μάχη και να χυθεί αίμα ώστε η θυγατέρα των "ζαθέων" Φαρών να είναι η πρώτη ελληνική πόλη, που απελευθερώθηκε από τον τουρκικό ζυγό.

Πολύπαθο το μοναστήρι της Βελανιδιάς κατά τη διάρκεια του βίου του λεηλατήθηκε, πυρπολήθηκε και ισοπεδώθηκε είτε από επιδρομές βαρβάρων και ξένων κατακτητών είτε από καταστροφικούς σεισμούς αλλά πάλι ξανακτίστηκε πέτρα την πέτρα, όπως στις ημέρες μας, που ανοικοδομείται εκ θεμελίων μετά το φοβερό σεισμό του Σεπτεμβρίου 1986.

Το μοναστήρι από την ίδρυσή του ήταν ανδρικό μέχρι και το έτος 1966 οπότε μετετράπη σε γυναικείο και την ταυτότητά του αυτή τη διατηρεί μέχρι σήμερα.

Σημαντικά από τα Μετόχιά του είναι ο "Άγιος Δημή­τριος", επί της οδού Αλαγονίας και στην περιοχή "Τούρλες" της Κα­λα­μάτας. Μονόκλιτος σταυρεπίστεγος Ναός του 15ου αιώνα, που σήμερα είναι ξυλόστεγος κτισμένος πάνω σε παλαιότερο Ναό του 12ουαιώνα, απο τον οποίον σώζεται μόνο η κόγχη του Ιερού. Επίσης ο Ναός του Αγίου Φανουρίου, κείμενος βόρεια της Καλαμάτας και στο δρόμο προς τη Βελανιδιά. Είναι κτίσμα του 1915 και κτίτορας αυτού ο Ηγούμενος της μονής Αρχιμ. Παΐσιος Μαντζουρανόπουλος. Ο Άγιος Φανούριος είναι προσκυνηματικός Ναός αφού λειτουργείται κάθε Πέμπτη και συρρέει σ" αυτόν πλήθος ευσεβών χριστιανών.