Ιερά Μονή Ελληνικών

Κοντά στο χωριό Άνθεια του Δήμου Θουρίας καί βορειο­δυ­τικά της Καλαμάτας ευρίσκεται η Μονή Ελληνικών ή Παλαιοκάστρου, αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Ο Ναός της είναι κτίσμα του 13ου με αρχές του 14ου αιώνα και ο ρυθμός του ανήκει στους τετράστηλους σταυροειδείς εγγεγραμμένους.


Η ονομασία Ελληνικά προέρχεται από την περιοχή πού είναι κτισμένη, καθ' όσον ο Ναός της φέρει μεγάλους ορθογώνιους λίθους που προέρχονται από τα τείχη της αρχαίας Θουρίας, τα οποία σχετίζονται και με το κάστρο αυτής και αυτόδικαιολογεί και το δεύτερο όνομά της Παλαιόκαστρο.

Τα αρχικά κελιά της μονής κτίσθηκαν το 1899 ενώ ιστορικές πληροφορίες για τη ζωή των μοναχών υπάρχουν από το 1914, όταν δημοσιεύτηκε το Καταστατικόν των Μοναζουσών της Αδελφότη­τος εν τη Ἱερά Μονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ἐν Παλαιοκάστρω (Ελληνικά).

Η μονή συνεχίζει να λειτουργεί και σήμερα ως γυναικεία.