Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Καυσίμων