Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για Εκμίσθωση Ακινήτου